BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Lansmanı
22 Temmuz Çarşamba 11:00

Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr